AGILE PM ® I EGZAMIN NA POZIOMIE FOUNDATION

startup-849804_1280 (1)

Agile PM ® – jedna z czołowych metodyk zwinnych

Opublikowany w 2001 roku manifest Agile stworzył mocne podwaliny pod rozwój całego nurtu zwinnych metodyk zarządzania projektami – zdobyły one duże uznanie nie tylko w pionierskiej pod tym względem branży IT, ale również w wielu innych wykorzystujących pracę w trybie projektowym segmentach rynku. Wśród dostępnych i objętych profesjonalną certyfikacją standardów zwinnego zarządzania projektami, które można wdrażać w organizacjach różnego typu i przy różnych projektach, ważne miejsce zajmuje Agile Project Management – Agile PM ®. Powiedzmy o niej kilka słów więcej.

Czym jest Agile PM ®?

Agile PM ® to podejście powstałe na bazie należącej do brytyjskiego konsorcjum DSDM zwinnej metodyki DSDM Atern (Dynamics System Development Method), ujmowane czasami jako jej podzbiór. Omawiana metodyka opiera się na podstawach zaczerpniętych z DSDM, takich jak założenie o nieuchronności zmian przy tworzeniu projektów, model iteracyjno-przyrostowy czy zaangażowanie klienta, wnosi jednak również nową jakość i elementy nieobecne w DSDM. Jako oddzielne, certyfikowane podejście Agile PM ® zostało wyodrębnione w 2010 roku i obejmuje je oficjalna akredytacja oficjalnej brytyjskiej jednostki rządowej APMG co oznacza, że autoryzowane szkolenia i egzaminy z Agile PM ® mogą być przeprowadzane tylko przez organizacje szkoleniowe akredytowane przez APMG bądź DSDM. Rozwiązania, koncepcje i pojęcia obecne w Agile PM ® są przydatne tak dla kierowników projektów, jak i dla całych zespołów – wszystkich z tych osób dotyczy osiem wyróżnionych w omawianej metodyce pryncypiów, kluczowych dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Pryncypia te to koncentracja na potrzebie biznesowej, którą zaspokoić ma projekt, dostarczanie rozwiązań na czas, stała współpraca z klientem formułującym swoje opinie uwzględniane potem przez zespół, a także w ramach samego zespołu, wysoka jakość tworzonego produktu, przyrostowa budowa od solidnych podstaw, rozwój przez iteracje, ciągła i jasna komunikacja w zespole (co ściśle się wiąże z wymienioną wcześniej współpracą) oraz demonstrowanie kontroli nad przebiegiem prac. Wszystkie z tych zasad wpisują się w filozofię zwinnego zarządzania Agile, w której nadrzędną rolę odgrywają takie wartości jak elastyczność, otwartość na zmiany, pozostawanie w kontakcie z klientem i wytwarzanie produktu w niewielkich porcjach. Projekty prowadzone zgodnie z Agile PM ® przez cały czas zachowują przejrzystość i precyzję, a zakładane rozwiązania uzyskuje się szybciej, przy zoptymalizowanych kosztach oraz kontrolowanym poziomie ryzyka. 

Certyfikacja i egzamin Foundation

Tak jak było już powiedziane, w Agile PM ® obowiązuje oficjalna certyfikacja. Wydawane dzięki akredytacji certyfikaty formalnie potwierdzają posiadane kompetencje i świadczą o pozycji wykwalifikowanego specjalisty, dlatego też warto je posiadać. Pierwszy poziom certyfikacji w Agile PM ® to Foundation – obejmuje on fundamentalne dla opisywanej metodyki zagadnienia, zasady, obowiązki i role, których opanowanie jest niezbędnym krokiem do dalszego rozwoju. Egzamin z Agile PM ® na poziomie Foundation zawiera pięćdziesiąt pytań testowych jednokrotnego wyboru – próg zaliczenia to udzielenie poprawnych odpowiedzi na 50% z pytań. Egzamin trwa czterdzieści minut i jest dostępny w języku polskim. Najlepszym sposobem na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu Agile PM ® oraz przygotowanie się do zdobycia certyfikatu jest udział w jednym z profesjonalnych i autoryzowanych szkoleń z tego standardu (oferta tutaj https://www.altkomakademia.pl/szkolenia/agile-project-management-foundation-ZP-FAPM-2dni/)– tym co otrzymuje się w zamian za podjęcie takiego wysiłku, są kwalifikacje w zakresie jednej z najlepszych zwinnych metodyk zarządzania projektami.

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *