Jak przebiega kalibracja alkomatów

Każde urządzenie po pewnym czasie stosowania traci swoje pierwotne właściwości. Ta kwestia dotyczy również alkomatów, które po długotrwałym użyciu mogą pokazywać niewłaściwe wyniki. Jako że są to drogie urządzenia, często poddaje się je badaniom kontrolnym. Kalibracja alkomatów pozwala przywrócić odpowiednią sprawność i dokładność badań. Jak przeprowadza się taką operację?

Na czym polega kalibracja alkomatu

To proces, dzięki któremu możemy sprawić, że urządzenie w precyzyjny sposób oznaczać będzie zawartość etanolu w powietrzu wydychanym. Kalibracja alkomatów jest pewnego rodzaju zestrojeniem wewnętrznego oprogramowania z delikatnym sensorem urządzenia. Pomaga to wyeliminować błędy pomiarowe i zapewnia powtarzalność badań.

Regulację przeprowadza się z wykorzystaniem tzw. symulatorów oddechu. Są to akcesoria wydmuchujące powietrze, które zawiera określoną, wzorcową ilość rozproszonego etanolu. Podczas kalibracji, alkomat wykonuje pomiary dla powietrza emitowanego przez symulator i jeśli oznaczenie nie jest zgodne z zastosowanym wzorcem dokonuje się kalibracji.

Kalibracja alkomatu – samodzielnie, czy w serwisie

Część urządzeń można ustawić bez korzystania z dodatkowych usług. Wykorzystuje się do tego celu specjalne wzorniki, sprzedawane przykładowo przez sklep Alkomaty.net.pl. Jednak do podejmowania takich czynności potrzeba doświadczenia. Osoby, które nie miały styczności z tym zagadnieniem nie powinny samodzielnie przeprowadzać napraw – mogą one skutkować uszkodzeniem sprzętu i dodatkowym wydatkiem.

Kalibracją alkomatu zajmą się profesjonalne serwisy. Przeprowadzą one naprawy poprzez podpięcie alkomatu do urządzeń wzorcowych i wdmuchanie stosownej ilości powietrza ze znaną zawartością etanolu. Czujnik sensora zapamiętuje w ten sposób wynik a po kilkukrotnym powtórzeniu czynności i pomiarów sprzęt powróci do pierwotnej kondycji.

Jak często warto przeprowadzać kalibrację

Aby móc długo wykorzystywać alkomaty, warto sprawdzać je regularnie. W przypadku systemów półprzewodnikowych zalecana jest kontrola minimum raz na pół roku, lub po przeprowadzeniu około 200 pomiarów. Po tym okresie sensor może ulec rozregulowaniu i niezbędna będzie kalibracja alkomatów.

Czujniki elektrochemiczne wykazują większą trwałość, toteż w ich przypadku należy przeprowadzić kontrolę jedynie raz w ciągu roku. Nie warto bagatelizować tego obowiązku, bowiem sprzęt, który przez długi czas nie będzie poddawany kalibracji szybko się zużyje. Koszty regulacji sensora z pewnością będą korzystniejsze od wydatków związanych z zakupem nowego sprzętu!

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *