SZKOLENIE RODO GDAŃSK

conference-3677032_1280 (1)

RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 r., wprowadziło duże zmiany oraz nałożyło wiele nowych obowiązków na administratorów danych osobowych. Aby właściwie funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej wiele firm musiało całkowicie zmienić swoje podejście do ochrony danych osobowych.

Skutkiem wprowadzonych zmian jest wzrost zapotrzebowania na Szkolenia RODO dla pracowników. Szkolenie RODO jest bowiem najprostszym sposobem na zadbanie o ochronę danych osobowych przetwarzanych w firmie. Brak wiedzy o tym jak przetwarzać dane kadrowe zgodnie z aktualnymi wymogami , jak prawidłowo przygotować klauzulę informacyjną czy też jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO, może okazać się zgubny w skutkach i narazić przedsiębiorstwo na dotkliwe kary finansowe.

Uczestnicy naszych szkoleń RODO w Gdańsku nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę dotyczącą RODO, ale uczą się również jak właściwie zastosować ją w praktyce. Każde szkolenie RODO w Gdańsku składa się z części wykładowej, popartej prezentacją multimedialną oraz dyskusji, podczas której doświadczony trener odpowiada na wszystkie pytania uczestników i rozwiewa wszelkie ich wątpliwości. Nieodłącznym elementem każdego szkolenia RODO w Gdańsku jest otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podczas 8 godzinnych szkoleń „RODO w pigułce” przeprowadzanych w Gdańsku odpowiadamy na wszystkie te pytania , ucząc również uczestników czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych oraz doradzając jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji RODO udostępniane po szkoleniu.

Szkolenie RODO w Gdańsku jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie RODO.

Z ofertą jednodniowych szkoleń w Gdańsku można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-gdansk/szkolenie-rodo-gdansk/

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *