Terapia uzależnień – gdzie szukać pomocy

Współczesny, pędzący świat nieustannie stawia przed naszą psychiką kolejne wyzwania. Stres, poczucie osamotnienia, presja ze strony społeczeństwa czy wreszcie nieumiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami – wszystkie te i inne składowe przyczyniają się do rozwoju chorób i zaburzeń psychicznych, a także uzależnień. Bez względu na to, z jakim nałogiem się zmagamy, warto szukać pomocy w odpowiednich jej źródłach.

Krok w stronę podjęcia terapii uzależnień – na co zwrócić uwagę

Proces leczenia uzależnienia powinien postępować pod czujnym okiem właściwie ku temu wykwalifikowanej, doświadczonej osoby. By być pewnym tego, iż pieczę nad terapią osoby uzależnionej, współuzależnionej lub narażonej na uzależnienie sprawować będzie odpowiednia osoba, warto dokonać wyboru placówki leczenia uzależnień zgodnie z kilkoma cennymi wskazówkami. Jaki terapeuta będzie godny zaufania?

  • posiadający dyplom i certyfikaty świadczące o jego wykształceniu;
  • dysponujący doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi;
  • pracujący zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  • dyskretny i zaangażowany;
  • podlegający profesjonalnej superwizji.

Jeśli wymienione składowe cechują członków zespołu placówki terapeutycznej, warto wykonać kroki w kierunku podjęcia leczenia uzależnień w takim ośrodku i dać sobie szansę na przepracowanie problemu uzależnienia pod okiem profesjonalisty. Wymaganiom takim odpowiada warszawski ośrodek terapii uzależnień Alma Libre.

Terapia uzależnień Warszawa – Alma Libre

Placówka Alma Libre oferuje pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym zarówno w formie terapii indywidualnej, jak i grupowej. Istnienie obu tych możliwości jest ogromnie ważne, ponieważ pozwala na dopasowanie organizacji spotkań terapeutycznych do potrzeb osoby, która zdecydowała się podjąć leczenie. W skład zespołu terapeutów uzależnień Alma Libre wchodzą certyfikowani specjaliści dysponujący wiedzą i doświadczeniem, do problemów podchodzący od ich podstaw, nie skupiając się jedynie na konsekwencjach, które pociągają ze sobą nałogi, co pozwala na efektywną pomoc osobom uzależnionym w ich dążeniach do życia wolnego od uzależnień.

Nie mieszkasz w Warszawie? Nic straconego – Alma Libre oferuje także terapię uzależnień w formie zdalnej (online).

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *