Współuzależnienie alkoholowe - jak wyrwać się z tej sytuacji i uratować osobę, na której nam zależy

Życie z alkoholikiem bywa bardzo trudne. Gdy odmawia on leczenia, często osoba pozostająca z nim w związku staje się współuzależniona. Wówczas nie chcąc rozstania – głównie w przypadkach, kiedy to tworzą w pełni uformowaną rodzinę – partner/partnerka zaczyna przystosować się do życia chorego i akceptować jego w pełni rozwinięty nałóg. Wbrew oczekiwaniu na poprawę, sytuacja dalej ulega pogorszeniu, pojawia się patologia, cała rodzina cierpi, zaś chory powoli wyniszcza swoje zdrowie.

Współuzależnienie alkoholowe – na czym polega i jakie są jego objawy

O współuzależnieniu alkoholowym możemy mówić, gdy druga osoba pozostająca w związku z alkoholikiem akceptuje jego nałóg i dostosowuje się do życia przez niego prowadzonego. Osoba współuzależniona zgadza się na nałogowe spożywanie alkoholu swojego partnera i próbuje również modelować życiem rodzinnym tak, by chory spełniał swe nałogowe potrzeby. Takie działania mają na celu – mylnym zdaniem współuzależnionego – zapewnienie spokoju choremu i polepszenie atmosfery domowej.

Współuzależnienie partnera/partnerki charakteryzuje się pewnymi zachowaniami, takimi jak:

  • czuje się silnie związana z zachowaniami chorego na tyle, że zaczyna mu współczuć
  • poszukuje bardzo ważnych i racjonalnych powodów usprawiedliwiających nałóg alkoholowy partnera
  • stara się, by problem alkoholizmu partnera był tajemnicą
  • bierze odpowiedzialność za kontrolowanie nałogu chorego (np. wydziela ilość trunku, kupuje alkohol czy też go wylewa)
  • dba o spokój chorego tak, by nie ponosił on żadnych konsekwencji nałogowego picia (np. załatwia zwolnienia z pracy, reguluje długi, kłamie)
  • zwalnia chorego z wszelkich wcześniej wykonywanych obowiązków (np. zakupy, sprzątanie)

Nałóg alkoholowy nie tylko zatem dewastuje kondycję psychofizyczną chorego, ale również wprowadza jego partnera/partnerkę w stan współuzależnienia. Osoba ta przestaje dbać o siebie i swoją równowagę psychiczną na rzecz zapewnienia pozornego spokoju choremu, w domu, a także by utrzymać dobrą opinię społeczną. Sytuacja taka doprowadza jednak do patologii życia rodzinnego, które może zakończyć się tragicznie.

Co powinna zrobić osoba współuzależniona od alkoholu

Alkoholik, jak i współuzależniony partner są uwikłani w bardzo trudną sytuację. Aby się z niej uwolnić i cieszyć życiem rodzinnym, oboje potrzebują terapii psychologicznej. By alkoholik mógł ją podjąć, musi pozostać trzeźwy. Zaprzestanie spożywania alkoholu jest jednak dla długoletniego uzależnionego trudne. Tutaj pomoc może przynieść wszywka alkoholowa.

Wszywka alkoholowa pomaga uwolnić się od nieodpartej chęci sięgnięcia po trunek. Polega na wszczepieniu pod skórę tabletek Disulfiramu (Esperalu), który w połączeniu z alkoholem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia chorego. Z uwagi na tę konsekwencję chory nabiera awersji do trunków i przestaje pić. Esperal Wrocław pomaga zatem rozpocząć terapię alkoholową, a także wyprowadzić życie rodzinne z alkoholowej patologii. Osoba współuzależniona zaś zyskuje szczerą miłość i upragniony domowy spokój.

0 I like it
0 I don't like it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *